Promax DC903 same as Magura BP011

/Promax DC903 same as Magura BP011