Promax DC910 same as Magura BP002

/Promax DC910 same as Magura BP002